Veszélyben az emberi jogok | Nemzetközi Humanista nap 2019

Minden évben Június 21.-én ünnepeljük a nemzetközi Humanista világnapot.

A hagyomány a nyolcvanas évek óta létezik, és egy lehetőség Humanistáknak, és Humanista szervezeteknek arra, hogy nyilvánosan beszéljenek a Humanista értékekről, és megosszák az elképzeléseiket a világot érintő kérdésekről. Ennek „örömére” beszéljünk egy fontos Humanista kérdésről: az emberi jogok visszaszorításáról, és az ezért lobbizó, progresszív-ellenes szervezetekről.
Nem minden, a továbbiakban említett mozgalom, és szervezet rendelkezik politikai hatalommal. De szélsőséges álláspontjuk, és az ebből következő társadalmi figyelem miatt hatásuk jóval túlmegy a tényleges tagságuk hatáskörén. Társadalmi hatásuk ezáltal sokkal jelentősebb, és éppen ezért fontos tudnunk felismerni, és vitázni (cáfolni, szembeszállni) ezekkel a mozgalmakkal.

A haladás pillérei
Társadalmi értelemben vett haladás néhány fontos pilléren nyugszik. Ezek a következők:

Világnézeti szabadság – Egyetlen világnézet sem részesülhet előnyben, mivel mind ugyanolyan jogú polgárai vagyunk az országnak.

Szabad politikai véleménynyilvánítási és szerveződési jog – Az előzőből következően muszáj lehető legyen a szabad véleménynyilvánítás, és ennek következtében a szabad szerveződés.

Szabad önkifejezés  – Nemi, és szexuális identitási szabadság. A szeretet és a személyiség szabad kinyilvánításának korlátozások nélküli lehetősége alapvető fontosságú, ugyanúgy, ahogy a szeretetkapcsolatok alapvető fontosságúak minden ember számára.

Testi autonómia – Abortuszhoz, és fogamzásgátláshoz való szabad hozzáférés. A gyerekek önálló, szabad emberként való kezelése. A másik személy testi autonómiájának tiszteletben tartása, eltérő vélemény vagy preferencia estén is. A transz emberek létjogosultságának elismerése.

Anti-szekuláris és vallásos lobbi
Természetesen a vallásos közösségeknek is jogukban áll nézeteiket megosztani a világgal. Viszont Magyarországon az a sajátos helyzet állt elő, hogy államilag elismert egyházak léteznek, és a hivatalos állami ideológia egyre erőteljesebben keresztény-konzervatív. Túllépve ezáltal a szabad véleménynyilvánítás határán. Mivel a társadalom egészét érintő, a magyar jogban legmagasabb szintű jogforrásba, az alaptörvénybe is bekerültek vallásos elemek, amelyekkel még csak a legtöbb hívő magyar állampolgár sem feltétlen ért egyet, ezért mondhatjuk azt, hogy ma, Magyarországon egyes vallásos közösségek kivételezett helyzetben vannak.
De egyes vallásos irányzatok túlzott hatása nem csak az alaptörvény szövegében láthatóak. Az elmúlt két kormány ideológiailag egyre erőteljesebben konzervatív irányt vett, és ebben kiemelt szerepet kap a keresztény-konzervatív színezet.
Ilyen pozícióból kiindulva egyes vallásos csoportok képesek hatni olyan politikai döntésekre is, amelyek mindenkit érintenek. És mivel ezek olyan konzervatív-, és vallásos ideológiai alapokon nyugszanak, amelyek erőteljesen ellenzik a haladást, és a nem keresztény értékrendeket, ezért erőteljes hatalmi fölényük veszélyt jelent magára a demokráciára is. Magyarország állampolgárainak többsége bár hajlamosabb konzervatívnak lenni, de nem kimondottan keresztény. Ezért az ők érdekeiket egy erősen keresztény ideológiájú vezetés nem képviseli demokratikus értelemben.
Mivel a jelenlegi kulturális közegben a sokszínűség kimondottan nagy ellenkezéssel szembesül, ezért ennek a folyamatnak a következményei különösen veszélyesek azok számára, akik nem tartoznak a hivatalos ideológiai vonalon belül. Ilyen környezetben nem lehetünk biztosak a demokratikus alapjogok, az egyéni szabadság, és az emberi jogok tiszteletben lesznek tartva. Sőt akár azt is mondhatjuk, hogy már most súlyosan sérülnek. Lásd például a nemváltoztatás jogi akadályait.

Ebben a környezetben a szélsőséges keresztény-konzervatív mozgalmak és szervezetek még nagyobb veszélyt jelentenek. Egy jól működő demokráciában a szélsőséges csoportok államilag jól meghatározott korlátok közé vannak szorítva, ezáltal csökkentve a társadalomra káros hatásaikat. Viszont a jelenlegi magyar helyzet ennek épp ellenkezőjének melegágya. Éppen ezért fontos, hogy tudatában legyünk ezen szélsőséges csoportok létével és ideológiájukkal.

Kit nevezünk szélsőségesnek?
Manapság a közbeszédben ha felmerül a szélsőséges ideológiák kérdése, az egyik első reakció az, hogy valaki rossz néven veszi a „szélsőséges” kifejezés használatát. Akkor is, ha ez az adott helyzetre, vagy csoportra találó kifejezés.
Ez a fajta reakció, ami a szólásszabadság, és a szabad véleménynyilvánítás fogalmainak félreértelmezésére alapszik, része az egyre erősödő szélsőséges retorikának. Tehát először is határozzuk meg, hogy kiről beszélünk a továbbiakban, amikor a „szélsőséges” kifejezést használjuk.
Szélsőséges egy olyan pozíciót vagy ideológiát képviselő csoport, amely keményvonalas módon értelmez bizonyos vallásos tanításokat, amely erőteljesen ellenzi a haladás, és a változás bármely formáját, és amely céljai érdekében hajlandó korlátozni, sőt egyese esetekben teljese mértékben szeretné megszüntetni a demokratikus társadalmi berendezkedést.
Ezen szervezetek közül sokan gyilkosságnak nevezik az abortuszt, egyenlőségjelet tesznek a homoszexualitás és a pedofília közé, nem tisztelik a gyerekek jogait, és autonómiáját, illetve nyíltan ellenzik a demokrácia intézményét. Sokan közülük rendkívül durva nyelvezetet használva, rögeszmésen gyalázzák a más szexuális vagy nemi identitással rendelkező embereket. Ezen szervezetek sokszor aktívan lobbiznak, vagy más tevékenységük által tesznek azért, hogy az LMBT jogokat, vagy a nők, és gyerekek jogait korlátozzák.

Új köntös, régi tartalom
Mindez nem új jelenség. Különösen nem Magyarországon, ahol a társadalmi kérdésekben a legtöbb ember erősen konzervatív. Igen, még a magukat demokratának, vagy liberálisnak nevezők is.
Vallásos körökben ez nem meglepő attitűd. Viszont éppen ezen gondolatok széles társadalmi elismertsége, és az egyházak, és a vallás automatikus tiszteletével ötvözve, még nem-vallásos körökben is erőteljesen érezhető a keresztény-konzervatív világnézet erőteljes hatása.
A kortárs szélsőjobboldali mozgalmak pontosan ezt a társadalmi berendezkedést lovagolják meg.
Néhány éve a konzervatív és (szélső)jobboldali szervezetek világszerte egy nagy arculatátváltáson mentek át. Eltulajdonítottak több progresszív kifejezést, és újraértelmezték őket a saját ideológiájuknak megfelelően. Mindebben annyira sikeresek voltak, hogy bizonyos társadalmi kérdéseket érintő fogalmaknak jelenleg az elsődleges értelmezése a konzervatív-jobboldali modern meghatározásra alapulnak, és nem a tényleges – sokszor tudományos – meghatározáson.
Ezen túlmenően pedig a közszereplés digitalizálása során az online jelenlétüket, és hivatalos dokumentumaikat sokszor olyan mértékben átfogalmazták, elrejtve a tényleges üzenetüket, hogy sokszor egyenesen értelmezhetetlen szövegek találhatók csak egy-egy szervezet saját honlapján. Gyakran semlegesnek hangzó, vagy egyenesen progresszív fogalmakat tartalmazó neveket választanak a szervezet vagy mozgalom nevének. Sokan szoros kormányközeli kapcsolatokkal rendelkeznek.
Viszont van egy jellegzetes duplabeszél szótáruk, aminek elemeit ha felismered, akkor egy kevés utánajárással elég biztosan beazonosíthatók az ideológiai, vagy egyenesen anyagi kapcsolatok egyes szélsőséges szervezetek közt.
Tehát gyakorlatilag csak a szöveg, és ennek tálalása változott, maga a mögöttes tartalom nem.

Kortárs magyar példák
Bár a következő szervezetek közül nem mind vannak hatással a tényleges politikai döntéshozási folyamatokra, de tevékenységükkel hozzájárulnak egy olyan társadalmi és kulturális közeg kiépítéséhez, amiben a félelem dominál, és ahol csak a szélsőséges álláspontok az elfogadhatók.
Ismerjünk meg néhány magyar példát.

AZ ANYA APA GYEREKEK EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS
2016. április 4-én kezdődött, és 2017. április 3-án ér véget európai civil kezdeményezés aláírásgyűjtő program magyar változata.

2016-ban az Európai Unió Alapjogi Chartájának 9. cikkének alapján indult egy polgári kezdeményezés, aminek célja az volt, hogy az EU határozatban szabályozza, hogy a család értelmezése a következő legyen: a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, és a család a házasságon és/vagy leszármazáson alapul.
A nyelvezet, és a megfogalmazás kizárná a nem ellenkező nemű párokból álló családokat, és a nem házasságban élőket.
A szervezők 55.000 aláírást gyűjtöttek Magyarországon.

Fontosabb tagok Frivaldszky Edit, Roger Kiska, Maria Teuscher Hildingsson, José Manuel Veiga De Macedo, Ludovine Dutheil De La Rochere, Zeljka Markic, Aleksander Stepkowski

Kapcsolódó szervezetek A kezdeményezést támogatta a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) is. CitizenGo

Fontosabb nyilatkozatok
„A házasság egy férfi és egy nő szövetsége”, „a család házasságon és/vagy leszármazáson alapul”.

Jogi státusz A kezdeményezés összességében nem érte el a kellő támogatást.

Finanszírozás nem ismert

Weboldal(ak)
http://www.anyaapagyerekek.hu (a magyar oldal már nem érhető el)
http://www.mumdadandkids.eu/hu
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/obsolete/details/2015/000006?lg=hu

 

HÁROM KIRÁLYFI, HÁROM KIRÁLYLÁNY MOZGALOM

A 2009-ben alapított mozgalom szerint sok magyar fiatal szeretne gyereket, de ezek közül kevés születik meg. Ennek elősegítése érdekében lobbizik a kormánynál, és javaslatokat tesz, illetve saját programokat szervez, melyek elősegítik a családteremtést, a gyerekvállalást.

Erőteljesen abortusz-ellenes alapokon, meddőségről, és lombikbébi programokról tartanak előadásokat. Társkereső programokat tartanak, illetve lobbiznak a kormánynál a hosszú-távú családpolitikával kapcsolatban.

Fontosabb tagok Kopp Mária, Székely András, Pál Ferenc katolikus pap, Böjte Csaba, Bagdy Emőke, Tari Annamária, Purebl György, Skrabski Fruzsina.

Kapcsolódó szervezetek Emberi Erőforrások Minisztériuma, KDNP

Fontosabb nyilatkozatok
„A média által gyakran közvetített értékrend a tartós házasság és a gyerekvállalás ellen hat.”

Jogi státusz Bejegyzett civil szervezet

Finanszírozás Adományok, adó 1%.

Weboldal https://www.haromkiralyfi.hu/

 

HOZZ VILÁGRA MÉG EGY MAGYART MOZGALOM

A Mozgalom szerint a kormányzati intézkedések nem elegendőek, ezért „demográfiai csőd” van Magyarországon, ami a nemzetet fenyegeti. Ezért a Mozgalom a „magyar nemzet megmentéséért be kell hát vetni a végső “csodafegyvert””, és be kell tiltani az abortuszt.

Erőteljesen, nyíltan szélsőjobboldali és rasszista/xenofób ideológia és nyelvezet.

Támogatják a Mi Hazánk Mozgalom párt keretén belül Dúró Dóra kezdeményezését miszerint a kormány rendeletben szabályozza, milyen civil szervezetek tarthatnak szexuális felvilágosítást az iskolákban. A javaslat nem titkolt célja, hogy kitiltsa az iskolából az olyan LMBTQI érzékenyítő programokat, mint a Melegség és megismerés.
A javaslat nem került napirendre.

Fontosabb tagok Budaházy Edda

Kapcsolódó szervezetek Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, Betyársereg, Kasai Lovasíjjászát, CitizenGo, Nepesedes.hu, TurulTV, Nemzeti Jogvédő Szolgálat

Fontosabb nyilatkozatok
„A NEMZET az azonos történelem biológiai szelekciója által kiválasztott egyedek összessége.”

„a „migrációs válságnak” nevezett, Európára zúduló népvándorlás elősegítése szembeszegülés Isten parancsaival, és ellentétes az európai nemzetek érdekeivel; valódi népirtás, mellyel jogunk és kötelességünk szembeszállni.”

„Az ateista, feminista, liberális, individualista eszmék széles körű elfogadásának, a nők munkába állításának, önmegvalósításának, az anyaság leértékelésének a következménye a népességfogyás.”

Az LMBT iskolai érzékenyítő programjával kapcsolatban „Ez a különösen káros törekvés már tavaly is kiverte a biztosítékot. A helyszínen, a szervezők olyan homoszexuális tanárok! voltak, akik iskoláinkban tanítanak és ki tudja, mikkel tömik gyermekeink fejét, amikor nem vagyunk ott.”

„tudjuk, hogy törekvéseik célja nem az, hogy elfogadják őket, hanem hogy beteg életmódjukat és világképüket kötelezően ráerőltessék a többségi társadalomra. Erre a számos bizonyíték van: Franciaországban az iskolákban tilos az “anya” és az “apa” szó használata, Angliában rabosítanak, ha a világhálón valakivel szemben nem az általa kiválasztott nemet jelző megszólítást használjuk, vagy számos munkahelyen kötelező a “pride” felvonulásokon való részvétel. Az ártatlan kisgyermekek örökbefogadásáról nem is beszélve.”

„kérjük Istent, hogy bocsásson meg népünknek a közel 7 millió magzatáldozatért, hozzon gyógyulást és szabadulást.”

Jogi státusz nem ismert

Finanszírozás Pénz, és természetbeni adományokat gyűjt.

Weboldal https://megegymagyart.com

 

MAGYAROK EURÓPÁBAN EGYESÜLET

A Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom-al együtt adományokat gyűjt olyan kismamáknak, „akik terhességük megszakítását kérik, de anyagi segítség hatására megtartanák gyermeküket.”

Erőteljes abortusz-ellenes üzenetek. Résztvevők, és aktív támogatói a „Séta az életért” abortusz-ellenes rendezvénynek. Elismerően nyilatkoznak amikor Alabama államban betiltják az abortuszt. A szervezet inkább Facebookon aktív online.

Fontosabb tagok

Kapcsolódó szervezetek Séta az Életért

Fontosabb nyilatkozatok
„AZ ÉLET KULTÚRÁJA CSERÉLJE FEL A HALÁL KULTÚRJÁT!MINDEN MEGFOGANT ÉLET ÉRTÉKES ,VÉDENDŐ.” (eredetiben nagybetűvel)

Jogi státusz Közhasznú Egyesület

Finanszírozás Adományok, adó 1%

Weboldal http://www.magyarok-europaban.com/hu/

 

AZ EMBERI MÉLTÓSÁG KÖZPONT

Saját elmondásuk szerint céljuk eljuttatni a szülők hangját a döntéshozók felé, „összekovácsolni a családokat és védi a védteleneket lehetőségeihez mérten.”

Ellenzik az Isztambuli egyezmény magyarországi ratifikálását, mert mert „az Egyezmény a gender ideológia trójai falovát jelentheti.
Vezetője a több hasonló, abortusz-ellenes szervezet vezetője Frivaldszky Edit.

Fontosabb tagok Frivaldszky Edit, Zaymusz Eszter

Kapcsolódó szervezetek CitizenGo, Hozz világra még egy magyart mozgalom

Fontosabb nyilatkozatok

„Az utóbbi évtizedekben a házasságot nem a férfi és nő egységeként éljük meg, hanem – mintha a marxista ideológia rávetődne a jelenünkre – egymás “legyőzéseként”. A feleség a férj ellen, a gyerek a szülő ellen, a diák a tanár ellen küzd. A nőket nem anyaként, hanem dolgozó nőként értelmezzük, akinek csak másodlagos a családban betöltött szerepe. Ez a felfogás tükröződik a demográfiai mutatókban, és a olykor a politikai döntésekben is. Erre épül az Isztambuli Egyezmény is, melyet az Európa Tanács tagországai közül már többen aláírtak és ratifikáltak. Állásfoglalásunkban kifejtjük aggályainkat az Egyezménnyel kapcsolatban.” (forrás)

„az élet továbbadása a férfi-nő kapcsolatban, a gyermekeinkről való gondoskodás és az irántuk érzett szeretet, az elesettek és idősek védelme… mind-mind olyan vonásunk, amely a világ minden pontján jellemző ránk, hiszen ettől vagyunk emberek.”

„eljuttatja a szülők hangját a döntéshozók felé, összekovácsolja a családokat és védi a védteleneket lehetőségeihez mérten.”

„minden társadalom alapvető egysége a család, a család alapja pedig a férfi és a nő közötti életszövetség. Ez nem hungarikum, a természet rendje mindenhol érvényes, még ha nem is vesznek róla tudomást.”

„Az Európai Unió individualista szemléletű, a tagállami hatásköröket semmibe vevő döntéshozói olyan kultúrát ültetnek el a kontinensünkön, mely a házasság erődítményének lerombolását és a család intézményének fellazítását célozza.”

„Küldje el Ön is levelünket Orbán Viktor miniszterelnöknek és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek, amiben együtt kérjük, hogy a következő parlamenti ciklus képviselői fokozott figyelemmel kövessék a család és a házasság intézményét érintő kérdéseket és képviseljék az Unióban és az ENSZ-ben az itthon természetesnek gondolt értékeket!”

Jogi státusz bejegyzett civil szervezet

Finanszírozás adományok, adó 1%

Weboldal https://meltosag.hu

 

ALFA SZÖVETSÉG

Életvédelem, ifjúsági szexuális felvilágosítás, és örökbefogadás szolgáltatások.

Életvédő tiltakozás az Egészségügyi Minisztérium épülete előtt.
Erőteljes abortusz-ellenes ideológia, és tevékenységek ebből következően. Az abortáló módszerek veszélyeinek hangsúlyozása. Ifjúsági felvilágosító programokkal egybekötve különösen veszélyes ideológiai közeg.

Fontosabb tagok Dr. Téglásy Imre, Rácz Ákosné, Hajnalka, Szilágyi Sándorné, Erzsébet, Zuborné Hudák Márta, Kis-Juhász Anna

Kapcsolódó szervezetek Anya-Ország Alapítvány, Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, Magyar Bioetikai Társaság, Magyar Katolikus Családegyesület, Magyar Katolikus Orvosok Szent Lukács Egyesülete

Fontosabb nyilatkozatok
„Az emberi élet a fogantatással induló és a biológiai halállal végződő folyamat. A megfogant embernek ennél fogva természetes emberi joga van a méhen belüli fejlődéshez és a megszületéshez.”

„6 millió magzatgyilkosság volt 50 év alatt hazánkban”

Jogi státusz bejegyzett civil szervezet

Finanszírozás adományok, adó 1%

Weboldal http://www.alfaszovetseg.hu/

 

ÁLDOTT TEHER ALAPÍTVÁNY
„Az Alapítvány feladatának tartja az emberi élet védelmét, amely a megfogantatás pillanatától a természetes halálig tart.”

Téves információk, és rémisztő propaganda a terhességmegszakítással kapcsolatosan.

Fontosabb tagok

Kapcsolódó szervezetek Budapest Válságterhességi Tanácsadó Központ

Fontosabb nyilatkozatok
„Feladatának tekinti a segítségnyújtást a válságterhességben lévő anyáknak az abortusz elkerüléséért, ugyanakkor feladatának tekinti az abortusz utáni traumában is a segítségnyújtást, továbbá a szexualitás bibliai megértését és a fiatalok késztetését a gyermekáldás vállalása iránti pozitív viszonyulás kialakítása érdekében.”

„A művi terhességmegszakítást szokták abortusznak nevezni. Ez a kifejezés azonban nem fedi a valóságot, mivel nem megszakításról van szó, hanem végleges befejezésről. Az abortuszt kórházakban, illetve az arra szakosodott klinikákon végzik. A művelet egy műtét, ami során a megfogant és fejlődésben lévő élő magzat életét erőszakos külső beavatkozással kioltják.”

„Lényeges megértenünk, hogy a magzat nem ember lesz, hanem egy már élő ember, egy különleges létformában, egy adott fejlettségi szinten.”

Jogi státusz alapítvány

Finanszírozás adományok, adó 1%

Weboldal http://www.valsagterhesseg.hu

 

CITIZENGO ALAPÍTVÁNY
Egy konzervatív petíciókat gyűjtő nemzetközi platform, amelyet Ignacio Arsuaga alapított, annak érdekében, hogy minél könnyebben gyűjtsenek nagyszámú aláírást különböző konzervatív, vagy keresztény-konzervatív követeléseknek.

Több abortusz-ellenes, nőjogi-ellenes kezdeményezés, és szervezet támogatása, és létrehozása.
Petíciók a lombikbébi kezelés ellen, mivel a folyamat összeegyeztethetetlen a katolikus dogmákkal. A platformot használták többek közt a vasárnapi boltzár támogatottságának bizonyítására.
LMBT jogok ellenes aláírásgyűjtések. Szabadságjogok korlátozása címszó alatt gyűjtöttek petíciót, melynek tulajdonképpeni célja az volt, hogy szabadon gyalázhassanak és becsmérelhessenek nemi vagy szexuális kisebbségeket.
Jogi-érzelmi zsarolás politikai korrektségre való hivatkozás címszó alatt a vallási alapú diszkrimináció védelme.
A családon belüli erőszak jogi keretét jelentő Isztambuli Egyezmény ratifikálása ellen kampányoltak, több társszervezet által is.
Az anyaapagyerekek európai polgári kezdeményezés támogatása (lásd fentebb).

Fontosabb tagok Frivaldszky Edit, Zaymusz Eszter

Kapcsolódó szervezetek

Fontosabb nyilatkozatok
„Mi, a petíció aláírói összefogunk, hogy Magyarország egy abortuszmentes országgá válhasson.” (forrás)

„ÁLLÍTSÁK MEG AZ ENSZ HOMOSZEXUÁLIS HATÓSÁGÁT”

„A lombikmódszer számos emberi életet követel”

Jogi státusz nem ismert

Finanszírozás adományok

Weboldal https://www.citizengo.org/hu/

 

ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT

2013 óta működő nemzeti jogi elemző- és kutatóintézet.

Erőteljesen nacionalista, anti-progresszív, szociális intézkedések ellenes kutatóintézet. Anti-abortusz, homofób megnyilvánulások.

Fontosabb tagok Szánthó Miklós, Törcsi Péter, Kovács István, Pócza István, Fricz Tamás, Párkányi Eszter

Kapcsolódó szervezetek

Fontosabb nyilatkozatok
„A Központ a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint a keresztény társadalmi hagyományok megőrzését tartja elsőrendű feladatának a 21. század felfokozott, a jog területére is kiható globalizációs és integrációs folyamatai, technológiai változásai közepette. Az intézet működésének emellett nem titkolt célja, hogy ellenpólust képezzen a napjainkban az élet számos területén túlburjánzó emberi jogi fundamentalizmussal és politikai korrektséggel szemben.”

Jogi státusz nem ismert

Finanszírozás nem ismert

Weboldal https://alapjogokert.hu

FIATAL CSALÁDOSOK KLUBJA

Konzervatív, hagyományos családi, és nemi szerepeket promotáló szervezet.

Fontosabb tagok Király Nóra

Kapcsolódó szervezetek

Fontosabb nyilatkozatok

„célja a családos lét szépségeinek lépten-nyomon való hangsúlyozása.”

Miközben a kormányzat családbarát országot épít, és minden lehetséges eszközzel azt kívánja előmozdítani, hogy a népességcsökkenés üteme tovább lassuljon, hogy Magyarországon minél több fiatal döntsön úgy, hogy családot alapít, gyermekeket vállal, addig az oktatási rendszer mintha kerülné az ezzel való foglalkozást.
Maga a weboldal először semleges hangot üt meg, de külső hivatkozásban kiderül a valódi mondanivaló , ahol olvasható a teljes terv, és részletezi az elképzelésüket a helyes társadalmi berendezkedésről, ami a gyerekeket, azok nevelését illeti.

„minden olyan kezdeményezés, szokás bevezetése támogatandó, mely az iskolát mint elemi közösséget és rajta keresztül a nemzeti identitást mint „ernyőközösséget” erősíti. Fontos volna például az iskolai ünnepségek rendjének kialakítása. Megengedhetetlen, hogy a Himnusz vagy a Szózat éneklésének passzív hallgatói legyenek a gyerekek, ahelyett, hogy a tanár vezetésével maguk énekelnék és élnék át a nemzeti imádságot.”

„Fontos, hogy mindez ne csak passzív befogadásra épüljön, hanem a gyerekek valóban legyenek részesei a folyamatnak”

„Az osztályzatok között is érdemes megfontolni egy „közösségi jegy” bevezetését.”

„Hangsúlyozom, hogy a fenti, illetve az írás következő részében felvázolt javaslatok egy szülő jobbító szándékú észrevételei, nem szakmai alapon és nem pedagógiai elméletek alapján született megjegyzések. Az új Nemzeti alaptanterv társadalmi vitájának során talán mégis érdemesek lehetnek e civil szempontok is a megfontolásra.”

Jogi státusz nem ismert

Finanszírozás nem ismert

Weboldal http://ficsak.hu

 

CSALÁD-VÁR ALAPÍTVÁNY
Konzervatív, abortusz-ellenes alapítvány.
Séta az Életért résztvevők.

Fontosabb tagok

Kapcsolódó szervezetek

Fontosabb nyilatkozatok
„Alapítványunk minden olyan kezdeményezés támogatására jött létre, mely a családot, mint egységet, egy férfi és egy nő, és a hozzájuk tartozó gyermekek közösségét fogadja el.

Szeretnénk, ha a család becsülete, tisztessége visszatérne életünkbe, és valóban egy erős vár lenne, mely mindig tárt kapukkal és ölelő karokkal vár.”

„Akár méhen belül, akár méhen kívül. Igyekszünk megtenni mindent, hogy úgy segíthessük az édesanyát, édesapát, családot, hogy a szeretet egységüket meg tudják őrizni. Nem az abortusz az egyetlen út a problémák megoldásához.”

„Magzatgyermekek Napja”
“A gyermek az anyához tartozik. Akár egészséges, akár beteg, akár élő, akár halott. A gyerek a szüleihez tartozik. A szülő a gyermekhez tartozik. Minden körülmények között.” (forrás)

Jogi státusz alapítvány

Finanszírozás adományok, adó 1%

Weboldal http://www.csaladvar.shp.hu/hpc/web.php?azonosito=csaladvar&oldalkod=csaladvar#

MAGYAR ASSZONYOK ÉRDEKSZÖVETSÉGE
Nőknek célzott, konzervatív, hagyományos női szerepet promotáló szervezet. Nacionalista, és rasszista elemek. Pl. Előadás: „Cui prodest? – Kiknek az érdeke a hagyományos Európa felszámolása?”

Fontosabb tagok

Kapcsolódó szervezetek

Fontosabb nyilatkozatok

„A millennium évében, 2000-ben alakult ernyőszervezet vagyunk. Számos polgári és keresztény értékrendű, női vagy nőket segítő civil szervezetet képviselve vagyunk jelen a közéletben.”

„A Női identitás Európában Szent Erzsébet útján című konferencián, 2011. május 20-án született meg az a 12 pont, melyben a konferencia résztvevőivel megfogalmaztuk a női identitás jelentését, szorgalmaztuk a nők közéleti jelenlétét, valamint azt, hogy a gyermekvállalás, a család és a „karrier”, a közösségben, közösségért végzett munka egymás mellett, egymást gazdagítóan megvalósítható, megélhető.”

A 12 pont rendkívül zavarosan fogalmazott, valódi jelentést titkolni igyekvő lista.
„A gyermekvállalás, a család és a „karrier”, a közösségben, közösségért végzett munka egymás mellett, egymást gazdagítóan megvalósítható, megélhető.”

„A keresztény-konzervatív nőiség az életegész teljes megélését jelenti, amelyben nem választások, hanem integráló döntések jellemzőek.”

„megfogalmaztuk a női identitás jelentését, szorgalmaztuk a nők közéleti jelenlétét, valamint azt, hogy a gyermekvállalás, a család és a „karrier”, a közösségben, közösségért végzett munka egymás mellett, egymást gazdagítóan megvalósítható, megélhető” (forrás)

Jogi státusz közhasznú szervezet

Finanszírozás adományok, adó 1%

Weboldal http://asszonyszovetseg.hu