Kapcsolat | Humanista filmek

Nagy rajongója vagyok az igazmondásnak. És a legnagyobb ember által ember ellen elkövetett bűnnek tartom a hazugságot. Erről már már írtam korábban.
A Kapcsolat c. filmben elhangzik az a vád, amit én is sokszor megkapok, miszerint a világ nem úgy működik, hogy a jóhiszeműség eredményre vezessen. A filmben maga a cinikus, akadékoskodó ellenségfigura mondja ezt, és a főszereplő megfogalmazza azt, amit én is gondolok: a világ olyan amilyenné tesszük.
Magának az őszinteségnek a támadása, sőt a kigúnyolása része a problémának. Nem azzal van a gond, aki őszinte és következetes akar maradni a hazugsággal szemben.

A cikk a továbbiakban spoilereket tartalmaz.

A filmben Ellie, a tudós, miután kiderül, hogy az utazás, amit ő maga tizennyolc órának élt meg a külvilág számára csak pár másodpercig tartott, rögtön felteszi a helyes kérdést: mit mutat a fejére szerelt kamera? Mire a politikai hatalomra törekvő alak hazudik, ennek tartalmával kapcsolatban, és rögtön Ellie-t vádolja azzal, hogy hallucinált.

Érdekes dilemma továbbá, hogy a tények ismeretében, amikor azok ellentmondanak a saját tapasztalatuknak vajon hányan lennének képesek megőrizni a saját integritásukat, és egyben a tudomány módszeréhez való elköteleződésüket, mint Ellie.
Tudománytisztelő, ateista, és humanista szempontból ez lenne az ideális. Addig követni az ismert tényeket, amíg ellentmondásmentes következtetésekre nem jutunk. De mi van akkor, ha ez ellentmond a saját, mély, belső tapasztalásunknak?

Hit vs tények
Egyesek szerint pontosan ebben rejlik a vakon hívők, és a felvilágosult ateisták közti lényeges különbség. Míg a hívő úgy dönt, hogy a saját, személyes tapasztalata fontosabb, mint az ismert tények, addig az ateista az, aki a tényekre hallgat.
Bizonyos fokig ez akár igaz is lehetne, ha ez nem vezetne oda, hogy azok, akik a tényeket választják ezzel együtt nem söpörnék félre teljesen a tapasztatlatokat, különösen pedig a saját érzéseik létjogosultságának elismerését is.
Nagyon sokszor találkozom olyan attitűddel miszerint a „hülye hívők” juszt is hinni akarnak, és soha semmivel nem lehet meggyőzni őket. Pedig, ha nem a vélemény-különbség okait vizsgálod, és csupán a saját létező következtetéseid ismételgeted, akkor ne csodálkozz, ha nem jutsz egyről a kettőre. Mivel hívővé sem tények tesznek senkit, ezért nem hívővé sem a tények szajkózása fog.
Mint egykori hívő, és jelenleg ateista azt gondolom, nem elsősorban a világ működését kell megmagyarázni, bármennyire is érdekes az, hanem a tapasztalatokra kell egy jobb magyarázatot adni a hívőknek, mint amit a vallásos hit nyújt.
Mert akár az is megtörténhet, mint, amit az elmúlt időben világméretű trendként megfigyelhetünk: növekszik azok száma, akik felekezeteken kívülinek, de nem ateistának azonosítják magukat.
Persze, néhány ilyen felmérés még csak lehetőséget sem ad arra, hogy ateistaként azonosítsd magad, de sokan még lehetőség mellett is inkább az egyik sem kategóriát választják.
Egyesek úgy fogalmaznak, hogy ők természetesen nem hisznek az egyház baromságaiban, mert tudják jól, hogy „azok” mind kapzsi, ingyenélők. De mélyen, és teljes bizonyossággal hisznek egy feljebbvaló erőben, amit minden további nélkül istennek hívnak. Vagy van egy homályos elképzelésük arról, milyen rejtélyes, és pusztán tudományos eszközökkel megmagyarázhatatlan erők működtetik valóban a világot.
Mindezt saját tapasztalataik alapján.
Ezt nem lehet azzal cáfolni, hogy a tények mást mondanak, mert az csakis ellenkezést vált ki.
A Kapcsolat-ban ez úgy játszódik le, hogy az egyik kihallgatás során megkérdezik Ellie-t, hisz-e Istenben? Ő megpróbálja diplomatikusan kikerülni a kérdést, de ez nem elegendő. És elhangzik, hogy hogyan tudna az emberiség nagykövete lenni egy idegen civilizáció előtt, ha ő maga azt gondolja, az emberiség 95%-a egy tömeges hallucinációban szenved, ami az istenhitet illeti.
Bár Ellie maga egy kedves, gyengéd nő, aki nem akar senkinek a lelkébe tiporni, de kikényszerítik belőle a választ, ezáltal nem adva meg neki magának a lehetőséget, hogy saját magánvéleménye lehessen. Őt magát csak a tudomány érdekli, de ebben akadályozza a többiek istenigénye.
Nem számít, hogy valaki más pedig cinikus számításból hajlandó ugyanebben a kérdésben hazudni. Maga az igazság, és a nemhit nem fogadható el.

Ateizmus mint kisebbségi állapot
Léteznek valós felmérések, amelyek tanulsága szerint az ateisták számítanak a legmegbízhatatlanabb csoportnak.
Ennek az eredménynek egy részét lehet azzal magyarázni, hogy Amerikában nagyon kevés a nyíltan ateista. (Bezzeg nálunk.) De ez semmit sem von le abból, a filmben helyesen elhangzó vádból, és és csendes gyanúból, hogy azok, akik nem nem hisznek azt gondolják, a hívő embertársaikról, hogy azok mind egy nagy téveszmében élnek. És titokban megvetik őket.
Nem segít, hogy sok ateista tényleg így is gondolja, és ennek hangot is ad. Van aki ezt élőszóban, akár a karácsonyi vacsora közepén, míg más a legnépszerűbb online közösségi felületeken.
Sokaknál ez odáig fajuk, hogy konkrétan kimondják, hogy szerintük jogukban áll a hívőket megalázni, ha azok valami tudományosan hibás dolgot mondanak. És itt térünk vissza a két kedvenc témámhoz: az önismeret, és az őszinteség fontosságához.

Őszinteség
Nem akkor vagyok igazán őszinte amikor bárkit, bármikor, következmények nélkül lehülyézhetek. Akkor sem, ha egyes médiaszemélyiségek ebből teljes karriert építettek fel. Ugyanis ez a másik ember méltóságának súlyos megsértése. A „hülye” ugyanis nem ember. Őt lehet rúgni, és alázni. Egy másik embernek pedig alapvető emberi joga, hogy emberhez méltón bánjanak vele. Aki erre tudatosan nem hajlandó, erőszakot követ el.
Az önismeret pedig ott jön be, hogy felismerjük, és elismerjük, ha valami zavar minket, és ennek orvoslására ne a hazugságot, és a másik bántását használjuk.
A filmben jó példa erre ahogy Palmer, tudva, hogy Ellie nem hisz, nyíltan rákérdez, és követeli, hogy a nő nyilatkozzon a kérdésben, ezáltal szabotálva az esélyét a földönkívüli civilizációval való találkozásra. Ezáltal olyan mértékű bizalomszegést követ el, ami egyszerre felkavaró, és dühítő.
Később elismeri, hogy azért tette ezt, mert ő maga félt elveszíteni a nőt. Magyarán, a saját félelme miatt, nyilvánosan, olyan helyzetbe hozta a nőt, amiben az meg lett alázva, és elveszített egy történelmi jelentőségű lehetőséget.
Bár magánemberként nincs ilyen magas tétje egy-egy vallást illetve istenhitet érintő vitának, de maga a dinamika azonos. A támadó fél sokszor maga sincs tisztában azzal, mi zavarja őt abban, hogy a másik valamiben hisz, de mégsem tudja hagyni, hogy az illető, akár tévedve is, de létezhessen a saját lehetőségeihez mérten. Neki, mint az igazság birtokosának, ki kell a másikat oktatnia, és nem szabad hagynia, hogy ő nyerjen a vitában.
A támadott fél pedig megalázva érezheti magát, és ebből a negatív érzésből következően akár jogosan is neheztelhet a másikra.
Persze vannak térítő hadjáratot folytató hívők is, akik a saját vallásos elképzeléseiket nyomják hasonló elkötelezettséggel. De míg a hívők ezt sokszor mások által, előre megírt, és tesztelt forgatókönyvek alapján teszik, és sokuknak a hitrendszerük részeként mindezt szeretettel mondják, addig a harcias, csípős ateisták részéről ez a fajta hitvita mindig a saját frusztrációik mentén szólal meg.
Tudom, mert sokáig én magam is közéjük tartoztam. És elfogadtam azt a hamis, és bántó állítást miszerint a tényeket nem érdeklik a te személyes érzéseid. Viszont ahogy feldolgoztam a vallásos múltam, és mélyítettem a saját önismeretem rájöttem, hogy az elfogadás kulcsa a megértés. Legyen szó vallásos hittételről, vagy tudományos modellekről. És, hogy laikusként egyikben sincs szükség tökéletességre.
Nem kell tökéletes önfegyelmű hívő légy, de nem kell az összes tudomány legnagyobb fokát elért zseninek lenned, hogy emberként létezhess a világban. Az emberi státuszt nem azzal érdemled ki, hogy tévedhetetlenné válsz.
Másrészt pedig nem kell diplomás tudósnak lenned, és nem kell mindent lefedő magyarázatot adnod bármire, ami felmerülhet, különben te is csak hiszel dolgokban.
Az ilyen alapvetően téves kiindulópontok miatt beszélnek el egymás mellett a hívők, és ateisták.

Humanista alternatíva
Hittel emberek rendelkeznek. Kezeld őket ekként. És igen, lehet, hogy rossz alapokra épül a teljes világképük, és ebből következően akár borzalmas dolgokat támogathatnak. Vagy egyenesen a te jogaidat tiporják. De ne feledd, ezt azért teszik, mert emberek. Ahogyan te is az vagy.
Tanulj Ellie-től. Lehet, hogy neked volt egy nagyon mély, és fontos, saját tapasztalatod, de ez nem jelent abszolút igazságot.
Kérdezd meg, mit gondol a másik, hallgasd meg, és a saját álláspontod úgy mondd el, ami: a véleményed vagy a tapasztalatod.
Ne légy kegyetlen, és ne alázz másokat, mert erre senkinek sincs joga. Akik a saját érdekük, igazuk érvényesítéséért bármire hajlandók, és bármilyen eszközt bevetnek, azok a rosszak.
Törekedj arra, hogy önmagadhoz hű maradj, kövesd a tudományos módszert addig, amíg lehetséges. Bánj emberségesen másokkal, mert nekik is ez a legmagasabb minőség, amire törekedhetnek.
A világ azzá válik, amivé mi magunk tesszük. Akkor is, ha még nem voltunk képesek ennek minden részletét kidolgozni, de amíg ezt kutatjuk legyünk emberségesek egymással, mert együtt talán képesek leszünk megtalálni a válaszokat.
Ebben a folyamatban pedig elfér minden álláspont, ha a helyén kezeljük őket, és nem esünk olyan egészségtelen dinamikába, amelyen belül a döntő az lesz, melyik fél az erőszakosabb.
A tudományos-alapú igazságkeresésnek nincs szüksége erőszakra. Viszont egy kis emberség ráférne. Mert a tudomány sem csak önmagáért, és önmagában van, hanem értünk, és bennünk, emberekben él.

Kommentelnél? Katt ide.